Category: Pravoslavná spiritualita a její praxe

Ctihodný Maxim Řek: Slovo patnácté

Slovo patnácté, vložené do úst Přesvaté Bohorodičky a určené lichvářům, neřestníkům a pachatelům všemožného zla, kteří doufají, že se Jí zalíbí zpěvem kánonů a nejrůznějších písní. Ó stvoření přemoudrého Boha! Tak často mi zpíváš...