Category: Encykliky

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2022

Vůle Otce spočívá v tom, aby nikdo z věřících nezahynul, nýbrž aby všichni dosáhli vzkříšení; aby zřeli na Jeho Syna a věřili v Něj jako „Boha pravého od Boha pravého“; aby měli život věčný...

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2021

Nezapomínejme, že Boží Prozřetelnost se stará nejen o to, co se týká nynějšího života, který skutečně řídí a kterému věnuje svou péči; Boží Prozřetelnost především předvídá a připravuje dosažení věčnosti, příchod posledních časů, toho,...

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2020

  Řecká pravoslavná starostylní církev Posvátný synod Kannigos 32 106 82 Athény Řecko   Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2020 „Utrpením Tvým, Kriste, byli jsme osvobozeni od vášní svých a Vzkříšením Tvým zachráněni jsme...