Řecká pravoslavná starostylní církev

V čele Posvátného synodu Řecké pravoslavné starostylní církve stojí arcibiskup athénský a celého Řecka Kallinikos. Synod je dále tvořen deseti metropolity a jedenácti biskupy.

Řecká pravoslavná starostylní církev kromě svého působení na území Řecka vyvíjí také bohatou a intenzivní misijní činnost v zahraničí všude tam, kde je o to pravoslavnými křesťany požádána. Misijní činnost je zaměřena na předávání ryzího tradičního Pravoslaví, nepoznamenaného inovacemi a reformami akceptovanými v takzvaném oficiálním Pravoslaví. Za misijní činnost Řecké pravoslavné starostylní církve je zodpovědná Synodní komise pro misii. V jejím čele stojí metropolita oropský a filijský Kyprián a jejími členy jsou biskupové Ambrož methonský, Kliment gardikijský a Fotios marathonský.

Řecká pravoslavná starostylní církev se s pomocí Boží duchovně stará o pravoslavné křesťany, kteří odmítají ekumenismus a kteří od roku 1924 přerušili společenství s takzvanými oficiálními místními pravoslavnými církvemi, zapojenými do ekumenického hnutí. Jde o tu část pravoslavných křesťanů, kteří považují ekumenismus za církevní herezi a nový kalendář za odsouzenou inovaci.

DALŠÍ INFORMACE:

SESTERSKÉ CÍRKVE:

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

Oficiální stránky Monastýru Sv. Kypriána a Justiny (Fili, Attika, Řecko)
Web ikonopisecké dílny E. E. E.
Pravoslavné zprávy InternetSobor.org

Moravská eparchie Řecké pravoslavné starostylní církve

V roce 2014 Posvátný synod Řecké pravoslavné starostylní církve založil moravskou eparchii a jejím správcem určil biskupa Klimenta gardikijského. Eparchie má jako své hranice oblast států České republiky, Slovenska a Polska.

>> Chrámy a farnosti