Category: Ostatní

Sv. Filaret Nový Vyznavač: Kristovo vzkříšení

„Kristus vstal z mrtvých!“ Z církevních dějin víme, že v poměrně nedávné době (zejména v 19. století) se mezi nepravoslavnými theology a učenci vyskytlo mnoho těch, kteří ve svém přesvědčení už nezachovali v podstatě...

Vzal na sebe hříchy naše

Velkopáteční kázání sv. Filareta Nového Vyznavače 14/27. duben 1973 Včera, při čtení devátého pašijního evangelia pojednávajícího o Spasitelově utrpení, a dnes ráno během deváté hodinky, při četbě z Evangelia sv. Jana, jsme slyšeli zvolání...

Sv. arcibiskup Serafim (Sobolev): O neodsuzování

Promluva na Neděli odpuštění Podstata svaté tajiny pokání spočívá v tom, že Hospodin skrze kněze odpouští všechny naše hříchy, aby nám mohla být darována největší milost Boží – sjednocení s Kristem ve svatém Přijímání.