Category: Novomučedníci a vyznavači Katakombní církve v SSSR

Ivan Andrejev*: Sv. novomučedník Josef metropolita Petrohradský (+15. 12. 1938) a počátky Katakombní církve

V době, kdy je Církev zrazována a věřící jsou vedeni na scestí, není čas na komplimenty a zdvořilostní dialogy. V takové situaci není možné stavět „sympatie“ nad Pravdu. Pro statečné křesťany je vědomí toho, že každé jejich slovo jim může přinést vězení, či dokonce smrt, pouze dalším povzbuzením k tomu, aby mluvili přímo a bez kompromisů. Tak tomu bylo vždy v dějinách Kristovy Církve, a proto jsou její nejvýznamnější obhájci oslavováni v církevní hymnografii jako vítězové a bojovníci za Pravoslaví.

Vznik a počátky Katakombní církve v Sovětském svazu

Jelikož se domníváme, že může-li se křesťanství něčím ve 20. století pochlubit, je to právě mučednická historie katakombního hnutí v SSSR a jelikož cítíme hlubokou vděčnost k těmto statečným vyznavačům za to, že nelitovali ani svého života, aby pro nás, budoucí generace, zachovali drahocenný poklad pravoslavné víry, rádi bychom českého čtenáře s touto problematikou seznámili. Máme v plánu postupně publikovat celý blok článků zabývajících se různými aspekty tohoto tématu.