Category: ČASOPIS DUCHOVNÍ POUČENÍ A ÚTĚCHA

Časopis Duchovní poučení a útěcha: překlad 5. čísla

Z obsahu: úvodní slovo: Odmítněme kulturu deprese! | Dozrál čas k tomu, aby se křesťanství stalo konečně náboženstvím skutků: Zbožnost a náboženství | Strážný anděl je náš pomocník při odchodu z tohoto světa: Seznam našich hříchů | Svatí andělé nás chrání, posilují, očišťují a osvěcují: Stydíme se před naším strážným andělem? | Význam a použití – symbolismus a život: Olejová lampa (kantyli) | Neděle jakožto den odpočinku: Pšenice rostlá z hříchu | Prosím! Zdvořilost a jemnost svatých andělů: Neusínající anděl, strážce chrámu a svatého prestolu

Časopis Duchovní poučení a útěcha: překlad 4. čísla

Z obsahu: „Nechť je bezmezné milosrdenství neustále s vámi“ – Přesvatá Bohorodička: učitelka pravoslavné askeze | Svatost každodenního života ve světě – Překonávání sebelásky: Obětavá láska | Svatý Jan Zlatoústý k otázce darování almužny: Ochranná síla pokladničky pro chudé | Nedostatek trpělivosti a naděje: „Vezmi si mne Bože!“ | Síla víry, sv. Tajiny Církve a modlitba: Démonická podstata patologické lásky | Dvě vdané ženy žijících ve světě překonaly v ctnostech svatého Makaria Velikého: Bůh uděluje Svého Ducha a slitování těm, kdo mají dobrou vůli | Význam a užitek – symbolismus a život: Čisté svíce

Časopis Duchovní poučení a útěcha: překlad 3. čísla

Z obsahu: Encyklika ke svátku všeslavného Vzkříšení Krista Spasitele: Smýšlení vzkříšeného Krista, očištění srdce a vidění Boha | Její srdce byla skutečná Boží zahrada: Hodnota soucitu a milosrdenství | Kristus a ženy, ženská láska: Kristovo vzkříšení, svátek žen | Zapomněli zasadit Kristovu víru do jejich srdcí: Následky bezcitného chování k rodičům | „Dnem i nocí stojí při nás, jsou to naši ochránci a pomocníci ve všem“ Svatí andělé milují křesťanské pokolení | Velmi poučný zázrak ze současné Austrálie: Ženy se mají modlit se zahalenou hlavou