Category: ČASOPIS DUCHOVNÍ POUČENÍ A ÚTĚCHA

leden 2017

Z obsahu: Zastávky na naší velkolepé pouti životem | Mágova dobrá rada | Jak léčíme našeho bratra? | Poslušnost a pokora | Moje matka | Tři části duše a pěstování „dobrých myšlenek“ | Přesvatá...

červen-srpen 2016

Z obsahu: O lásce Přesvaté Bohorodičky k lidem | «Je pokrmem těch, které Sám zrodil» | Boží požehnání | Prozíravá péče Přesvaté Bohorodičky | Jak si lze almužnou získat Boží požehnání | O zázraku Boží...

červen-srpen 2015

Z obsahu: Jediný Bůh ve Svaté Trojici | Svatý Nektários na Ukrajině | Síla Vyznání víry | Boží zjevení ctihodnému Paisiji Velikému | Poučení Přesvaté Bohorodičky | Podstata Velkého půstu | Ohromující příklad «největší...

prosinec 2014 – únor 2015

Z obsahu: Mystická svatba Stvořitele se stvořením | Trpělivost v milosrdenství | Prostota naší stravy a stolování | Kříž Jeho lásky a náš osobní kříž | Posvátný charakter nedělního dne odpočinku | Šlechetné milosrdenství...

září-listopad 2014

Z obsahu: úvodní slovo: Odmítněme kulturu deprese! | Dozrál čas k tomu, aby se křesťanství stalo konečně náboženstvím skutků: Zbožnost a náboženství | Strážný anděl je náš pomocník při odchodu z tohoto světa: Seznam našich hříchů | Svatí andělé nás chrání, posilují, očišťují a osvěcují: Stydíme se před naším strážným andělem? | Význam a použití – symbolismus a život: Olejová lampa (kantyli) | Neděle jakožto den odpočinku: Pšenice rostlá z hříchu | Prosím! Zdvořilost a jemnost svatých andělů: Neusínající anděl, strážce chrámu a svatého prestolu

červen – srpen 2014

Z obsahu: „Nechť je bezmezné milosrdenství neustále s vámi“ – Přesvatá Bohorodička: učitelka pravoslavné askeze | Svatost každodenního života ve světě – Překonávání sebelásky: Obětavá láska | Svatý Jan Zlatoústý k otázce darování almužny: Ochranná síla pokladničky pro chudé | Nedostatek trpělivosti a naděje: „Vezmi si mne Bože!“ | Síla víry, sv. Tajiny Církve a modlitba: Démonická podstata patologické lásky | Dvě vdané ženy žijících ve světě překonaly v ctnostech svatého Makaria Velikého: Bůh uděluje Svého Ducha a slitování těm, kdo mají dobrou vůli | Význam a užitek – symbolismus a život: Čisté svíce

březen – květen 2013

Z obsahu: Encyklika ke svátku všeslavného Vzkříšení Krista Spasitele: Smýšlení vzkříšeného Krista, očištění srdce a vidění Boha | Její srdce byla skutečná Boží zahrada: Hodnota soucitu a milosrdenství | Kristus a ženy, ženská láska: Kristovo vzkříšení, svátek žen | Zapomněli zasadit Kristovu víru do jejich srdcí: Následky bezcitného chování k rodičům | „Dnem i nocí stojí při nás, jsou to naši ochránci a pomocníci ve všem“ Svatí andělé milují křesťanské pokolení | Velmi poučný zázrak ze současné Austrálie: Ženy se mají modlit se zahalenou hlavou