Orthodoxia Christiana Články

Prohlášení k situaci na Ukrajině

A. V poslední době výrazně přibylo zpráv o náboženských nepokojích na Ukrajině. Tamní vláda podniká perzekuční kroky proti takzvané “Ukrajinské pravoslavné církvi” pod vedením kyjevského metropolity Onufrije. Vydala ultimátum mnichům historické lávry v Kyjevě,...