Orthodoxia Christiana Články

Webinář “Patristické večery”

Srdečně zveme všechny zájemce o východní křesťanskou tradici k účasti na prvním cyklu webináře “Patristické večery”. První cyklus : Úvod do mystické theologie a spirituality křesťanského Východu na pozadí četby spisu sv. Řehoře Nysského Mojžíšův život...

leden 2017

Z obsahu: Zastávky na naší velkolepé pouti životem | Mágova dobrá rada | Jak léčíme našeho bratra? | Poslušnost a pokora | Moje matka | Tři části duše a pěstování „dobrých myšlenek“ | Přesvatá...