Orthodoxia Christiana Články

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2024

Dospěli jsme opět ke svaté Pasše, do nepopsatelné a nevýslovné radosti z vítězství Života nad smrtí. Znovu jsme ve svatých tajinách zakusili Nebeské království našeho Trojjediného Boha, znovu se těšíme z Božské slávy a krásy slavného Těla Kristovy Církve, které je novým Rájem.