Orthodoxia Christiana Články

Čtvrtý týden Velkého půstu – Pátek
Po cestě zkroušenosti se sv. Nikodémem Svatohorcem
26. «Světlo – Sláva – Svícen – Dům – Chrám»
«Ó blaženost Ráje! V něm blažení nebudou potřebovat hmotné slunce či hmotný měsíc, aby je osvěcovaly, neboť, Bůh bude pro ně sluncem a měsícem a bude je osvěcovat věčně. „Slunce ti nebude světlem denním, a vycházející měsíc ti nebude ozařovat noc, ale Hospodin ti bude Světlem věčným a Bůh tvojí slávou.“ (Iz 60:19) …
Celá stránka ...

Sv. novomučedník arcibiskup Hilarion (Troickij): Jednota Církve a Celosvětová konference křesťanstva (1. část)

To by znamenalo, že všechna společenství, která se nazývají křesťanskými, spolu tvoří jedinou Kristovu Církev, jejíž jednota je pouze oslabena…. že existující křesťanské Církve na Západě i na Východě jsou místními Církvemi či částmi univerzální Církve, a proto je nezákonné, když si některá z nich osobuje práva Církve univerzální… Takové učení o Církvi však rozhodně nelze přijmout, protože bylo naprosto neznámé ve starokřesťanské Církvi, jejíž věřící nevěděli o žádném oslabeném pojetí jednoty Církve, nýbrž vždy vyznávali v devátém článku Symbolu víry svou nezměnitelnou víru „v jednu svatou, obecnou apoštolskou Církev“.

Připravujeme IKONOPISECKÝ SEMINÁŘ