Orthodoxia Christiana Stránky věnované Pravoslaví

IV. Seminář pravoslavného ikonopisectví

S milostí Boží, na přímluvy sv. mučedníka Václava, knížete českého a s požehnáním našeho metropolity Kypriána oropského a filijského a správce moravské eparchie naší církve biskupa Klimenta gardikijského, se uskutečnil v pohostinné Praze, hlavním...