Orthodoxia Christiana - Stránky věnované pravoslaví

Orthodoxia Christiana Články

prosinec 2014 – únor 2015

Z obsahu: Mystická svatba Stvořitele se stvořením | Trpělivost v milosrdenství | Prostota naší stravy a stolování | Kříž Jeho lásky a náš osobní kříž | Posvátný charakter nedělního dne odpočinku | Šlechetné milosrdenství...

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2020

Náš vzkříšený Pán je ovšem Soudcem i nad soudci této země, a všichni pozemští vládcové a knížata se budou před Ním zodpovídat z toho, jak naložili s mocí, jež jim byla svěřena. Zde máme útěchu my...

Vzal na sebe hříchy naše

Velkopáteční kázání sv. Filareta Nového Vyznavače 14/27. duben 1973 Včera, při čtení devátého pašijního evangelia pojednávajícího o Spasitelově utrpení, a dnes ráno během deváté hodinky, při četbě z Evangelia sv. Jana, jsme slyšeli zvolání...