Orthodoxia Christiana Články

Webinář „Patristické večery“

Srdečně zveme všechny zájemce o východní křesťanskou tradici k účasti na prvním cyklu webináře „Patristické večery“. První cyklus : Úvod do mystické theologie a spirituality křesťanského Východu na pozadí četby spisu sv. Řehoře Nysského Mojžíšův život...

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2021

Nezapomínejme, že Boží Prozřetelnost se stará nejen o to, co se týká nynějšího života, který skutečně řídí a kterému věnuje svou péči; Boží Prozřetelnost především předvídá a připravuje dosažení věčnosti, příchod posledních časů, toho,...