Orthodoxia Christiana Články

Webinář „Patristické večery“

Srdečně zveme všechny zájemce o východní křesťanskou tradici k účasti na prvním cyklu webináře „Patristické večery“. První cyklus : Úvod do mystické theologie a spirituality křesťanského Východu na pozadí četby spisu sv. Řehoře Nysského Mojžíšův život...