Orthodoxia Christiana Články

Sv. novomučedník arcibiskup Hilarion (Troickij): Jednota Církve a Celosvětová konference křesťanstva (1. část)

To by znamenalo, že všechna společenství, která se nazývají křesťanskými, spolu tvoří jedinou Kristovu Církev, jejíž jednota je pouze oslabena…. že existující křesťanské Církve na Západě i na Východě jsou místními Církvemi či částmi univerzální Církve, a proto je nezákonné, když si některá z nich osobuje práva Církve univerzální… Takové učení o Církvi však rozhodně nelze přijmout, protože bylo naprosto neznámé ve starokřesťanské Církvi, jejíž věřící nevěděli o žádném oslabeném pojetí jednoty Církve, nýbrž vždy vyznávali v devátém článku Symbolu víry svou nezměnitelnou víru „v jednu svatou, obecnou apoštolskou Církev“.

Prohlášení k situaci na Ukrajině

A. V poslední době výrazně přibylo zpráv o náboženských nepokojích na Ukrajině. Tamní vláda podniká perzekuční kroky proti takzvané “Ukrajinské pravoslavné církvi” pod vedením kyjevského metropolity Onufrije. Vydala ultimátum mnichům historické lávry v Kyjevě,...

Připravujeme IKONOPISECKÝ SEMINÁŘ