Reportáž: Ikonopisecký seminář Svatý Metoděj

Z milosti našeho zmrtvýchvstalého Pána Ježíše Krista a s požehnáním metropolity larisského a platamonského Klimenta, správce moravské eparchie a metropolity Kypriána oropského a filijského jsme v Praze mohli uskutečnit další ikonopisecký seminář na téma Svatý Metoděj, osvětitel Slovanů. Na organizaci se podílely Orthodoxia Christiana spolu s čtyřčlenným týmem z řecké ikonopisecké dílny E.E.E.

Odjezd

Příjezd a prohlídka Prahy

Chrám svatých Cyrila a Metoděje, osvětitelů Slovanů

Bohoslužebná roucha svatého mučedníka Gorazda

Krypta, kde nacisté povraždili české vlastence, kteří se jim postavili na odpor. Popraven byl také sv. Gorazd II, biskup český a moravskoslezský.

Kříž sv. Gorazda, původem z Athén, krypta a stopy po střelbě.

Mistr Jan Hus

Přípravy

Zahájení – pozdravení účastníků

Den první (kresba – studium světla a barvy – malba oděvu)

Den druhý  (přednáška – malba tváře)

Ikonopisecká přednáška

„PRAVOSLAVNÁ IKONA:

Světlo a naděje ve světě plném beznaděje a temnoty“

Den třetí (svatá liturgie – zakončení semináře)

Úklid

…. A Bohu budiž vzdána chvála, čest a díkuvzdání!

Svatý Metoděj
XRONIKO-SEMINARIOU-TSEXIAS-5-2024-31-f-1

Připravil diakon Gabriel Svatokyprianec

P.S. návod na míchání barev připravila dílna E. E. E. do tohoto pdf