Category: Fotogalerie

Svátek Narození Krista 2017 v Jezdovicích

Večerní bohoslužba, velké povečeří a jitřní, následovaná sv. liturgií v noci z 24. na 25. prosince (6.-7. ledna občanského kalendáře). Za fotografie děkujeme Lubošovi Pavlíčkovi a Jaroslavu Svobodovi.

Svatební obřad Martina a Šárky-Irini Sovových

S požehnáním správce moravské eparchie Řecké pravoslavné starostylní církve biskupa Klimenta gardikijského oddal otec Jeremiáš Cvak Martina a Šárku-Irini Sovovy. Novomanželé letos na Velkou sobotu po období katechumenátu přijali svatý křest a v neděli...

Svatební obřad Martina a Pavlíny Kořenovských

S požehnáním správce moravské eparchie Řecké pravoslavné starostylní církve biskupa Klimenta gardikijského oddal otec Jeremiáš Cvak Martina a Pavlínu Kořenovské. Novomanželé přišli do svatého Pravoslaví z římskokatolického prostředí a proto získali sv. Tajinu sňatku.

Pascha 2017 – Jezdovice

Oslavy Vzkříšení Kristova. Velkopáteční večerní, sobotní večerní s liturgií a prvním sv. Přijímáním novokřtěnců, půlnoční, jitřní a sv. liturgie.

Křty katechumenů: Velká sobota 2017

Na Velkou sobotu 2. / 15. 4. 2017 pokřtil s požehnáním správce moravské eparchie Řecké pravoslavné starostylní církve biskupa Klimenta gardikijského o. Jeremiáš Cvak osm nových členů Svaté Kristovy pravoslavné církve. Křtěnci prošli dlouhým...

Památka sv. Glykeria v Rumunsku 2015 (neděle)

Tak jako každý rok, i letos v neděli 15./28. 6. naše sesterská Rumunská pravoslavná starostylní církev oslavila s náležitou duchovní vznešeností a krásou památku jednoho z největších pravoslavných hierarchů 20. století, sv. Glykeria (1891-1985,...

Památka sv. Glykeria v Rumunsku 2015 (sobota)

Tak jako každý rok, i letos v neděli 15./28. 6. naše sesterská Rumunská pravoslavná starostylní církev oslavila s náležitou duchovní vznešeností a krásou památku jednoho z největších pravoslavných hierarchů 20. století, sv. Glykeria (1891-1985,...