POLSKA / ПОЛЬША

Wspólnota cerkiewna pw. prep. Serafina Wyznawcy
Stauroniki, Województwo Podlaskie

Wspólnota cerkiewna pw. św. arcypasterza Mikołaja Cudotwórcy, Kraków

o.Włodzimierz Mohorita (Słowacja)  Tel.: 00421/948 310 314
e-mail: vladimir.mohorita(atka)gmail.com

Ośrodek Myśli Prawosławnej im św. męcz. Nicefora Arcydiakona: http://nicefor.info (pl./rus./ang.)


Община священноисповѣдника Серафима (Загоровского) 
Ставроники, Подляское воеводство

Община святителя Николая Мирликiйского чудотворца, Краковъ

Окормляетъ iерей Владимiръ Могорита (Словакiя), тел.: 00421/948 310 314,  эл.-почта: vladimir.mohorita(собака)gmail.com