Category: Videopořady

Webinář “Patristické večery”

Srdečně zveme všechny zájemce o východní křesťanskou tradici k účasti na prvním cyklu webináře “Patristické večery”. První cyklus : Úvod do mystické theologie a spirituality křesťanského Východu na pozadí četby spisu sv. Řehoře Nysského Mojžíšův život...

Ctihodná Myrtidiotissa, asketka z Klissoury

Žila v ústraní a přesto kolem sebe šířila světlo Boží lásky a moudrosti. Zemřela tomuto světu, aby nalezla pravý život v Kristu. Vzdala se věcí, kterých si my lidé tohoto světa tolik vážíme, aby obdržela pravé, nepomíjející, pro tělesného člověka nepřístupné duchovní bohatství. Z něho potom rozdávala hojně všem, kteří k ní přišli s žádostí o pomoc, o radu, o slovo spásy a útěchy… Také i dnes je možné z tohoto čistého pramene duchovního života pít plnými doušky, a proto předkládáme našim čtenářům tento film o veliké světici minulého století, ctihodné Myrtidiotisse z Klissoury, známé také pod jejím světským jménem Sofie. úcta k ní je rozšířena i mezi věřícími řecké novostylní církve. Před čtyřmi lety byla za svatou uznána také Konstantinopolským patriarchátem.

Globalizace v centru s papežem a “neviditelná jednota” církve

Každoročně o Neděli Pravoslaví pořádá bratrstvo monastýru Sv. Kypriána a Justiny (Fili, Athény, Řecko) Konferenci pro pravoslavnou informovanost. Cílem těchto konferencí je mnohostranná, systematická a hluboká analýza hereze ekumenismu, a to jak z historického, tak i z theologického hlediska. V roce 2006, přesněji 27.2./12.3. 2006, proběhl v athénském hotelu Novotel čtrnáctý ročník této konference nazvaný “Globalizace v centru s papežem a ‘neviditelná jednota’ církve”. Jejími hlavními body byly přednáška archimandrity Kypriána (nynějšího metropolity oropského a filijského) Globalizace v centru s papežem a vzory pravoslavných ekumenistů odporující patristické tradici” a dále přednáška jeromonacha Klimenta (nynějšího biskupa gardikijského) “‘Neviditelná jednota’ Církve”. Součástí konference bylo také promítání tematického videodokumentu, který s českými titulky přinášíme na našich stránkách.