Webinář “Patristické večery”

Srdečně zveme všechny zájemce o východní křesťanskou tradici k účasti na prvním cyklu webináře “Patristické večery”.


První cyklus : Úvod do mystické theologie a spirituality křesťanského Východu na pozadí četby spisu sv. Řehoře Nysského Mojžíšův život

Obsahem prvního cyklu našeho webináře bude systematickým a přehledným způsobem uvést jeho účastníky do obdivuhodného světa mystické theologie a spirituality východní tradice. Jako našeho průvodce a zasvěcovatele do tajemství  hlubin duchovního života Pravoslavné církve jsme si vybrali sv. Řehoře Nysského, konkrétně jedno z jeho stěžejních děl “Mojžíšův život”. Tento spis zcela zásadním způsobem zformoval podstatu, obsah a formu spirituálního života východní části křesťanského světa.
V první části našeho úvodního setkání si představíme některé základní koncepty východní mystické tradice. Druhou část pak věnujeme představení osobnosti a myšlení sv. Řehoře s hlavním důrazem na jeho fundamentální přínos pro formováni mystické theologie a spirituality.
Sv. Řehoř Nysský byl výjimečnou a mnohostrannou osobností a je tak možné k němu přistupovat z různých úhlů pohledu. V nepravoslavném prostředí je většinou oceňován především jako jeden z nejvíce filosoficky orientovaných otců Církve. My se pokusíme o eklesiální čtení Mojžíšova života.
Jinými slovy – budeme ke sv. Řehořovi přistupovat jako k mysliteli, který poté, co ve svém životě sám prošel svým vlastním výstupem na horu Sinaj, obdržel od Ducha Svatého charisma popsat a osvětlit tento nelehký a obtížný výstup, na jehož vrcholu se uskutečňuje naplnění podstaty křesťanského života – skrze očištění těla a duše dosáhnout vidění Boha, jež je “pravým životem lidské duše”.
Patristické večery
Záznamy již proběhlých setkání najdete:

O lektorovi

Lektorem webináře je otec Jiří Ján, který žije a působí jako pravoslavný duchovní v Řecku a zároveň přednáší dogmatickou theologii a patristiku na pravoslavném theologickém semináři sv. Fótia Velikého v Kalifornii, USA.

Doporučená literatura (uvádíme pouze české tituly)

Řehoř z Nyssy, Mojžíšův život, OIKOYMENH, Praha, 2018.
Metropolita Hierotheos, Pravoslavná spiritualita (stručné uvedení). Prešov, 2006.
Vladimir Lossky, Dogmatická teologie, Praha, 1994.

Jak se účastnit webináře

Podzimní cyklus byl zahájen 3.10. a probíhá vždy jednou za 14 dní v neděli.
Začátek vždy v 19:30 a předpokládaný konec v 21:00.
Pokud chcete dostávat upozornění na vysílání webináře, stačí využít tento formulář.
Po vložení registrace vám dorazí zhruba 5 minut po vyplnění formuláře potvrzení registrace a před zahájením webináře další email, s odkazem k připojení. (Doporučujeme zkontrolovat i složky SPAM a Hromadná pošta, v případě problémů s registrací se na nás můžete obrátit na emailu dotazy@orthodoxiachristiana.cz)