Pascha 2017 – Jezdovice

Oslavy Vzkříšení Kristova. Velkopáteční večerní, sobotní večerní s liturgií a prvním sv. Přijímáním novokřtěnců, půlnoční, jitřní a sv. liturgie.