Archijerejská sv. liturgie svátku Jana Šanghajského v Jezdovicích 2018

V neděli 18.6/1.7. správce moravské eparchie Řecké pravoslavné starostylní církve vladyka Kliment gardikijský  předsedal slavnostní archijerejské liturgii v chrámu Sv. Jana Maximoviče v Jezdovicích u Jihlavy. Spolu s ním sloužili také duchovní správce jezdovické farnosti o. Jeremiáš Cvak, o. Jiří Ján a o. Chariton Mrázek. V homilii na konci liturgie vladyka promluvil o poučeních sv. Jana Maximoviče na téma nutnosti zachovávání neporušeného obsahu pravoslavné víry, o významu pravidelné účasti na sv. eucharistii, o pěstování modlitebního rozpoložení v každodenním životě, o vyhýbání se duchovní lenosti, o obtížích spojených se zápasem se sebou samým a se svými slabostmi a nakonec o osvobození se od vášní a přiblížení se a připodobnění se k Bohu.