Křty katechumenů: Velká sobota 2017

Na Velkou sobotu 2. / 15. 4. 2017 pokřtil s požehnáním správce moravské eparchie Řecké pravoslavné starostylní církve biskupa Klimenta gardikijského o. Jeremiáš Cvak osm nových členů Svaté Kristovy pravoslavné církve. Křtěnci prošli dlouhým katechumenátem a křest v předvečer oslav Kristova Vzkříšení byl pro nás velkou duchovní radostí. Kéž náš Pán žehná křtěncům na jejich cestě svatého Pravoslaví a uvede je do Svého Království!