Svatební obřad Martina a Šárky-Irini Sovových

S požehnáním správce moravské eparchie Řecké pravoslavné starostylní církve biskupa Klimenta gardikijského oddal otec Jeremiáš Cvak Martina a Šárku-Irini Sovovy. Novomanželé letos na Velkou sobotu po období katechumenátu přijali svatý křest a v neděli sv. žen myronosic 17./30.4.2017 získali sv. Tajinu sňatku.