Svátek Narození Krista 2017 v Jezdovicích

Večerní bohoslužba, velké povečeří a jitřní, následovaná sv. liturgií v noci z 24. na 25. prosince (6.-7. ledna občanského kalendáře). Za fotografie děkujeme Lubošovi Pavlíčkovi a Jaroslavu Svobodovi.