Orthodoxia Christiana Články

Sv. Filaret Nový Vyznavač: Kristovo vzkříšení

„Kristus vstal z mrtvých!“ Z církevních dějin víme, že v poměrně nedávné době (zejména v 19. století) se mezi nepravoslavnými theology a učenci vyskytlo mnoho těch, kteří ve svém přesvědčení už nezachovali v podstatě...

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2022

Vůle Otce spočívá v tom, aby nikdo z věřících nezahynul, nýbrž aby všichni dosáhli vzkříšení; aby zřeli na Jeho Syna a věřili v Něj jako „Boha pravého od Boha pravého“; aby měli život věčný...