Orthodoxia Christiana Články

červen-srpen 2016

Z obsahu: O lásce Přesvaté Bohorodičky k lidem | «Je pokrmem těch, které Sám zrodil» | Boží požehnání | Prozíravá péče Přesvaté Bohorodičky | Jak si lze almužnou získat Boží požehnání | O zázraku Boží...

červen-srpen 2015

Z obsahu: Jediný Bůh ve Svaté Trojici | Svatý Nektários na Ukrajině | Síla Vyznání víry | Boží zjevení ctihodnému Paisiji Velikému | Poučení Přesvaté Bohorodičky | Podstata Velkého půstu | Ohromující příklad «největší...

Ctihodný Maxim Řek: Slovo patnácté

Slovo patnácté, vložené do úst Přesvaté Bohorodičky a určené lichvářům, neřestníkům a pachatelům všemožného zla, kteří doufají, že se Jí zalíbí zpěvem kánonů a nejrůznějších písní. Ó stvoření přemoudrého Boha! Tak často mi zpíváš...

prosinec 2014 – únor 2015

Z obsahu: Mystická svatba Stvořitele se stvořením | Trpělivost v milosrdenství | Prostota naší stravy a stolování | Kříž Jeho lásky a náš osobní kříž | Posvátný charakter nedělního dne odpočinku | Šlechetné milosrdenství...