září – listopad 2012

Z obsahu:

1. září - začátek církevního roku
Bohorodička zasvěcuje do theologie a katecheze
Kde a kdy činíme znamení svatého kříže
Velký užitek milodarů
Potrat a jeho tragické následky

Stahujte zde.