Časopis Duchovní poučení a útěcha: překlad 9. čísla

Z obsahu: Zastávky na naší velkolepé pouti životem | Mágova dobrá rada | Jak léčíme našeho bratra? | Poslušnost a pokora | Moje matka | Tři části duše a pěstování „dobrých myšlenek“ | Přesvatá Bohorodička má zalíbení v četbě Akathistu | Díkuvzdání a oslava Pána za veškeré Jeho milosti

Otevřít časopis v PDF