Časopis Duchovní poučení a útěcha: překlad 3. čísla

Z obsahu: Encyklika ke svátku všeslavného Vzkříšení Krista Spasitele: Smýšlení vzkříšeného Krista, očištění srdce a vidění Boha | Její srdce byla skutečná Boží zahrada: Hodnota soucitu a milosrdenství | Kristus a ženy, ženská láska: Kristovo vzkříšení, svátek žen | Zapomněli zasadit Kristovu víru do jejich srdcí: Následky bezcitného chování k rodičům | „Dnem i nocí stojí při nás, jsou to naši ochránci a pomocníci ve všem“ Svatí andělé milují křesťanské pokolení | Velmi poučný zázrak ze současné Austrálie: Ženy se mají modlit se zahalenou hlavou

Z obsahu: Encyklika ke svátku všeslavného Vzkříšení Krista Spasitele: Smýšlení vzkříšeného Krista, očištění srdce a vidění Boha | Její srdce byla skutečná Boží zahrada: Hodnota soucitu a milosrdenství | Kristus a ženy, ženská láska: Kristovo vzkříšení, svátek žen | Zapomněli zasadit Kristovu víru do jejich srdcí: Následky bezcitného chování k rodičům | „Dnem i nocí stojí při nás, jsou to naši ochránci a pomocníci ve všem“ Svatí andělé milují křesťanské pokolení | Velmi poučný zázrak ze současné Austrálie: Ženy se mají modlit se zahalenou hlavou

Stahujte zde