červen – srpen 2014

Z obsahu:
Přesvatá Bohorodička: učitelka pravoslavné askeze
Překonávání sebelásky: Obětavá láska
Ochranná síla pokladničky pro chudé
„Vezmi si mne Bože!“
Démonická podstata patologické lásky
Bůh uděluje Svého Ducha a slitování těm, kdo mají dobrou vůli
Čisté svíce

Stahujte zde