Bohorodička má zalíbení v Akathistu: “Ty také, raduj se!”

otec Tichon asketaOtec Tichon Asketa říkal, že mnich by měl každou hodinu práce vyvažovat jednou
hodinou modlitby.

Jednou se zmínil o příhodě, která se stala v jistém ruském monastýru ve spojitosti s Akathistem k Matce Boží, který choval ve veliké lásce.

ikona Matky Boží“Byl tam jeden mnich, který recitoval Akathist Matce Boží čtyřiadvacetkrát denně. Když slyšel bít hodiny, vždycky ho hned začal číst. A pokaždé ho opakoval s takovým zanícením, jako by ho četl poprvé.

Jednoho dne uslyšel z ikony hlas: ‘Raduj se služebníku – ty také, raduj se!'”
A tak i otec Tichon četl takto Akathist – mnohokrát denně a se slzami duchovního dojetí.

růže - dekorace

Přeloženo z: https://www.imoph.org/pdfs/2016/10/30/E20161030aXairetismoi-p-Tyhon.pdf