Category: Seminář pravoslavného ikonopisectví

JEDNODENNÍ SEMINÁŘ IKONOPISECTVÍ

Ikonopisecká dílna „EEE“ při metropolii oropské a filijské (Řecká pravoslavná starostylní církev) na pozvání společnosti Orthodoxia Christiana, o.p.s. pořádá v sobotu 8. července s pomocí Boží jednodenní ikonopisecký seminář. Záměrem semináře je prohloubení znalosti zájemců o pravoslavné církevní ikonopisectví a představení instalace nástěnné malby v chrámu.

V Řecku vrcholí přípravy říjnového pražského ikonopiseckého semináře

V Ikonopisecké dílně metropolie oropské a filijské v Řecku vrcholí přípravy na druhý seminář pravoslavné ikonografie, který opět proběhne v Praze. Řekové pro účastníky semináře přivezou čtyřdenní praktický program, během kterého každý účastník semináře vytvoří svoji vlastní ikonu. Přinášíme fotoreportáž z šesté, sedmé a osmé schůzky řeckých lektorů pod vedením o. Gabriela z monastýru sv. Kypriána a Justiny (Athény).

První ikonopisecký seminář představil ikonu jako liturgický předmět

S Boží pomocí a díky zodpovědnému a obětavému přístupu organizátorů jak z české tak i z řecké strany se nám se nám podařilo v České republice uspořádat 1. Seminář pravoslavného ikonopisectví. Pod vedením zkušeného ikonopisce o. Gabriela z monastýru sv. Kypriána a Justiny v Athénách se čeští zájemci o pravoslavnou ikonu mohli seznámit jak s hlavními myšlenkami orthodoxní theologie obrazu, tak i se základními fázemi tradičního postupu tvorby ikon.

Seminář pravoslavného ikonopisectví, PRAHA

SOBOTA 24. říjen 2015

Seminář začíná v 9.00, předpokládaná doba ukončení je v 19.30. V průběhu akce se účastníci nejen seznámí s tradiční byzantskou technikou psaní (tvorby) ikon, ale základní výtvarné postupy budou přímo v průběhu akce zkoušet. Seminář je tak vhodný nejen pro pravoslavné ikonopisce, ale i pro výtvarníky a zájemce o byzantské umění a ikonografii z řad široké veřejnosti. Seminář vede mimořádně zkušený řecký ikonopisec, mnich o. Gabriel, který podobné akce pořádá pravidelně v Řecku, kde mají dnes velkou popularitu a návštěvnost.