Příprava květnového semináře pravoslavného ikonopisectví „Svatá Ludmila“

   listopad – prosinec 2019

Z milosti Boží, na přímluvy sv. Ludmily a s požehnáním našich duchovních otců Metropolity Kypriána a biskupa Klimenta, správce moravské eparchie se bude ikonopisecká dílna „E.E.E.“ i letos podílet na přípravě semináře „Sv. Ludmila“, který se uskuteční na začátku května v Modřicích u Brna. Postupně jsme připravili během několika setkání kresbu svaté, na základě dostupných prototypů a známých historických skutečností.

Dále jsme se zabývali studiem světla na jednotlivých částech ikony, tak aby byly jasně rozpoznatelné a aby ikona nepůsobila na diváka příliš tmavým nebo naopak světlým dojmem.

 

Nakonec jsme vybírali barvy pro připravovanou ikonu tak, aby vystihovaly historické skutečnosti a zároveň aby byly mezi sebou v harmonické rovnováze.