Příprava ikonopiseckého semináře “Svatý Mikuláš Divotvorce”

Úterý 19. března 2019

Úterý 19. března 2019

ikonopisecký kurz - příprava

ikony - malování

ikony - malba

malování ikony

malování ikony - detail