3. ROČNÍK SEMINÁŘE PRAVOSLAVNÉHO IKONOPISECTVÍ

Přinášíme vám už třetí ročník vašich oblíbených ikonopiseckých seminářů pod vedením o. diákona Gabriela z monastýru sv. Kypriána a Justiny v Řecku. Tentokrát v předvánočním čase s ikonou Krista – Emanuela. Třídenní seminář proběhne tradičně v pražském studiu PRAM, ve dnech 15.-17. prosince. Těšíme se na vás.

«S námi Bůh!…»

PRAHA

15.-17. prosinec 2017

Bůh s námi - Emmanuel

 

Orthodoxia Christiana, o.p.s.  ve spolupráci s ikonopiseckou dílnou „E.E.E.“ z Řecka pořádá třídenní „vánoční“ seminář ikonopisectví. Seminář je otevřen všem zájemcům o pravoslavné ikonopisectví, kteří mají vážný zájem o prohloubení svých znalostí a dovedností v této z generace na generaci předávané tradici byzantského umění, a to pod vedením jejich živých nositelů.

Hlavní náplní letošního ročníku bude malba ikony Krista – vtěleného Boha, nazývaná  Emanuel, což znamená  „s námi Bůh“ (Iz 7, 14).

Dílo pro člověka sice nedosažitelné, ovšem s pomocí  Boží uskutečnitelné. Vždyť to, co „je nemožné u lidí, je možné u Boha.“ (Lk 18, 27).

A tak s modlitbou na rtech a s prosbou o Boží milost budeme společně malovat svatou ikonu Pána Ježíše Krista jako dítěte Emanuela. Seminář povede ikonopisec diakon Gabriel za pomoci svých spolupracovníků z ikonopisecké dílny z Řecka.

Letos, vzhledem k časovému omezení, budeme nuceni přistoupit hned od začátku k praktické části a teorii zmíníme jen okrajově, a to nakolik to bude vyžadovat praktické provedení jednotlivých úkonů.

KRESBA: V plnosti si ukážeme jak se v jednotlivých krocích kreslí podoba Emanuela. Pro samotnou malbu ovšem použijeme připravený nákres.

ZLACENÍ POZADÍ: Pozadí na pravoslavných ikonách bývá zlaté. Nakolik je to možné, používá se skutečné zlato. Bude to poprvé, co se na našich seminářích v České republice budeme podrobně zabývat touto technikou. Účastníky semináře provedeme po jednotlivých krocích tak, aby si sami tuto náročnou dovednost vyzkoušeli a naučili se jí.

SVĚTLO: Krátce si připomeneme způsob práce se světlem v různých částech ikony. Znalost a správné užití světla je základním předpokladem pro to, aby ikonopisec mohl s odpovídající přesností vyjádřit theologický obsah ikony.

BARVA: Ukážeme si, jak vybíráme barvy, aby vytvářely vzájemně harmonický celek a přispívaly tak vyjádření samotné theologie Církve.

MALBA oděvu a tváře Emanuela bude hlavní náplní semináře.

DOKONČENÍ: Ikonu Emanuela dokončíme nezbytnými a velmi důležitými prvky jako je svatozář, nápis, dekorace a lakování.


PROGRAM

Pátek, 15. prosince 2017
9:00–9:30 Zahájení semináře
9:30–11:30 Kresba ikony Emanuela, zlacení pozadí ikony
12:00–13:00 Studium světla a barvy
13:00–14:00 Polední přestávka
14:00–15:00 Přednáška: „Ikona jako vyjádření víry“
15:30–19:30 Malba oděvu

Sobota, 16. prosince 2017 
9:00–10:00 Dokončení malby oděvu
10:00–13:00 Malba tváře 
13:00–14:00 Polední přestávka
14:00–19:30 Dokončení tváře, malba vlasů

Neděle, 17. prosince 2017
12:00–16:30 Malba svatozáře a nápisu, zakončení semináře

Účastnický poplatek 3300 Kč.

Přihlásit se můžete emailem zaslaným na adresu ikony@orthodoxiachristiana.cz a nebo tímto formulářem: 


 

SEZNAM POTŘEB:

Seznam potřebných pomůcek doplníme.


Plakát ke stažení zde: