Reportáž: Seminář pravoslavného ikonopisectví 2017

Z milosti našeho Pána a Boha, Spasitele Ježíše Krista a s požehnáním a přímluvami našeho metropolity Kypriána oropského a filijského a správce moravské eparchie naší církve biskupa Klimenta gardikijského, se uskutečnil další významný třídenní seminář ikonopisectví v zimní, ale pohostinné Praze. Na jeho organizaci se podílela společnost pravoslavných křesťanů Orthodoxia Christiana o.p.s. a pětičlenná skupina naší ikonopisecké dílny E.E.E.

Seminář pravoslavného ikonopisectví

„S námi Bůh!…“

15. –17. prosince 2017

Z milosti našeho Pána a Boha, Spasitele Ježíše Krista a s požehnáním a přímluvami našeho metropolity Kypriána oropského a filijského a správce moravské eparchie naší církve biskupa Klimenta gardikijského, se uskutečnil další významný třídenní seminář ikonopisectví v zimní, ale pohostinné Praze. Na jeho organizaci se podílela společnost pravoslavných křesťanů Orthodoxia Christiana o.p.s. a pětičlenná skupina naší ikonopisecké dílny E.E.E.

Odjezd

Přílet do Prahy

Pětičlenná skupina naší ikonopisecké dílny „E.E.E.“: 
Georgios a Eleni Chorozidou, jerodiákon Gabriel svatokyprianovec, presbytera Klára Jánová, Georgia Koukouda

Přípravy

Zahájení semináře – uvítání

Kresba

 

Ikonologická přednáška – diskuse

„Tajemství vánoc očima ikon“

Kněz o. Chariton Mrázek

Interview s presbyterou–ikonopiskou Klárou Jánovou

Občerstvení

Studium světla

Zlacení

Studium barvy

Malba oděvu

Malba tváře

Nedělní svatá liturgie

Dokončení malby

Předávání osvědčení o účasti – Dárků – Požehnání

Rozloučení – Úklid – Odchod

Vzdávejme slávu, čest a klanění, vděk a chválu Vždy jsoucímu Dítěti, našemu Pánu Ježíši Kristu až na věky. Amen!

j. G. A.