Příprava vánočního ikonopiseckého semináře v Praze

V rámci připravovaného semináře pravoslavného ikonopisectví v Praze pořádá řecká ikonopisecká dílna “EEE” pravidelná setkání. Tématem setkání je malba Imanuele.

Krátké zprávy z ikonopisecké dílny “E.E.E.“

Příprava vánočního ikonopiseckého semináře v Praze

17. a 22. října 2017

V rámci připravovaného semináře pravoslavného ikonopisectví v Praze naše dílna pořádá pravidelná setkání. Naším tématem je malba Imanuele.

Příprava kresby.

Nezbytná úprava povrchu a zlacení.