Category: Zprávy a události

Synodní oslavy Neděle Pravoslaví v Řecku

Metropolita Kyprián ve své přednášce založené na pečlivém a dlouholetém studiu primárních pramenů doložil jednoznačnou a rozhodující roli zástupců Fanaru a řecké novostylní církve v rozvoji ekumenického hnutí. Jednoznačně byla také doložena genetická souvislost...

Velké Meziříčí: zrušení sv. liturgie

Ze zdravotních důvodů se dne 22.12. (9.12. dle církevního kalendáře) nekoná svatá liturgie v chrámu sv. Cyrila a Metoděje ve Velkém Meziříčí. Omlouváme se a prosíme o modlitby za uzdravení našeho drahého žalmisty Petrose.