Category: Zprávy a události

Obřad svěcení svatého myra

V době kdy duchovní v oltáři přijímali sv. dary, biskup Kliment gardikijský pronesl homilii, ve které promluvil o historickém významu posvěcení sv. myra pro naši církev. Část své promluvy věnoval také popisu historického vývoje...

Příprava sv. myra: Rukopoložení myrepsonů

Jak jsme uvedli v našem předcházejícím příspěvku o započetí procesu přípravy a vaření svatého myra, první fáze proběhla na Květnou neděli, kdy v průběhu sv. liturgie arcibiskup athénský a celého Řecka Kallinikos ustanovil tzv....

Synodní oslavy Neděle Pravoslaví v Řecku

Metropolita Kyprián ve své přednášce založené na pečlivém a dlouholetém studiu primárních pramenů doložil jednoznačnou a rozhodující roli zástupců Fanaru a řecké novostylní církve v rozvoji ekumenického hnutí. Jednoznačně byla také doložena genetická souvislost...

Velké Meziříčí: zrušení sv. liturgie

Ze zdravotních důvodů se dne 22.12. (9.12. dle církevního kalendáře) nekoná svatá liturgie v chrámu sv. Cyrila a Metoděje ve Velkém Meziříčí. Omlouváme se a prosíme o modlitby za uzdravení našeho drahého žalmisty Petrose.