Příprava sv. myra: Rukopoložení myrepsonů

Jak jsme uvedli v našem předcházejícím příspěvku o započetí procesu přípravy a vaření svatého myra, první fáze proběhla na Květnou neděli, kdy v průběhu sv. liturgie arcibiskup athénský a celého Řecka Kallinikos ustanovil tzv. myrepsony, tedy ty, kteří mají na zodpovědnost odbornou a technickou stránku celého tohoto procesu, náročného také technologicky.

Jak jsme uvedli v našem předcházejícím příspěvku o započetí procesu přípravy a vaření svatého myra, první fáze proběhla na Květnou neděli, kdy v průběhu sv. liturgie arcibiskup athénský a celého Řecka Kallinikos ustanovil tzv. myrepsony, tedy ty, kteří mají na zodpovědnost odbornou a technickou stránku celého tohoto procesu, náročného také technologicky.

Zde přinášíme několik fotografií. Po Velkém slavosloví na konci jitřní bohoslužby byli před našeho arcibiskupa přivedeni čtyři laikové, pečlivě vybraní pro tuto zodpovědnou funkci. Pozice hlavního myrepsona byla svěřena Konstantinovi Demetzos, který přednáší na farmaceutické fakultě Athénské univerzity. Pod jeho vedením budou pracovat další tři myrepsoni: zlatník a šperkař Zacharias Roussos, chemik Nikolaos Joanou a chemik a technolog potravin Spyridonos Katzianis.

Tito čtyři vybraní kandidáti předstoupili před arcibiskupa, který nad nimi přečetl speciální modlitbu pro myrepsony, oblékl je do bílých plášťů a na krk jim zavěsil, tak jak to vyžaduje typikon, červené kříže. Myrepsoni pak obdrželi čestné místo vedle trůnu arcibiskupa, odkud sledovali sv. liturgii.