Obřad svěcení svatého myra

V době kdy duchovní v oltáři přijímali sv. dary, biskup Kliment gardikijský pronesl homilii, ve které promluvil o historickém významu posvěcení sv. myra pro naši církev. Část své promluvy věnoval také popisu historického vývoje obřadu přípravy a svěcení sv. myra a duchovnímu významu Tajiny myropomazání.

Na Velký čtvrtek 12./25. 4. 2019 se v katedrálním chrámu sv. Athanásia v Athénách uskutečnila mnohočetná archijerejská sv. liturgie, které předsedal arcibiskup athénský a celého Řecka Kallinikos. Spolu s ním sloužilo sedm metropolitů, dva biskupové, dvacet pět kněží a sedm diákonů.

Po čtení hodinek se arcibiskup spolu s ostatními hierarchy odebrali do spodní části chrámu, kde probíhal celý proces přípravy a vaření sv. myra. Tam se oblékli do bohoslužebných rouch a vytvořili průvod, který odtud přenesl deset malých a dvanáct velkých nádob se sv. myrem do chrámové lodi. Malé nádoby umístili do oltáře na prestol a velké nádoby před ikonostas. Poté začala slavnostní večerní bohoslužba s liturgií sv. Basila Velikého.

V průběhu velkého vchodu kněží přenesli do oltářního prostoru také velké nádoby, které arcibiskup třikrát požehnal ve jménu Svaté Trojice a metropolitové a biskupové je poté umístili do prostoru za prestol.

Po posvěcení svatých darů arcibiskup Kalinnikos přežehnal znamením kříže všechny nádoby se sv. myrem, z nichž ty malé drželi hierarchové ve svých rukou. Když žalmisté zpívali tropar a kondak svátku Letnic spolu s troparem “Vše poskytuje Duch Svatý…”, arcibiskup vkleče přečetl modlitbu posvěcení sv. myra.

Nakonec, tak jak předepisuje typikon, vylil zbytek starého posvěceného sv. myra do všech nádob s novým myrem.

V době kdy duchovní v oltáři přijímali sv. dary, biskup Kliment gardikijský pronesl homilii, ve které promluvil o historickém významu posvěcení sv. myra pro naši církev. Část své promluvy věnoval také popisu historického vývoje obřadu přípravy a svěcení sv. myra a duchovnímu významu Tajiny myropomazání. Poté veliké množství věřících, kteří zcela zaplnili katedrální chrám, přistoupilo k přijímání z pěti kalichů.

Před koncem liturgie se uskutečnil krátký průvod s nádobami se sv. myrem kolem chrámu. Nakonec duchovní rozdali všem přítomným věřícím jako požehnání kousek vaty namočené ve zbylých vonných mastech a dalších látkách, které byly užity při přípravě sv. myra.