IV. Seminář pravoslavného ikonopisectví

„Svatý Václav“
Praha, Česká republika
pátek 7. - neděle 9. září 2018


S
milostí Boží, na přímluvy sv. mučedníka Václava, knížete českého a s požehnáním našeho metropolity Kypriána oropského a filijského a správce moravské eparchie naší církve biskupa Klimenta gardikijského, se uskutečnil v pohostinné Praze, hlavním městě České republiky, velmi významný ikonopisecký seminář. Za pomoci skupiny z ikonopisecké dílny „E.E.E.“ z Řecka ho úspěšně zorganizoval spolek „Orthodoxia Christiana“.