Reportáž: IV. Seminář pravoslavného ikonopisectví

S milostí Boží, na přímluvy sv. mučedníka Václava, knížete českého a s požehnáním našeho metropolity Kypriána oropského a filijského a správce moravské eparchie naší církve biskupa Klimenta gardikijského, se uskutečnil v pohostinné Praze, hlavním městě České republiky, velmi významný ikonopisecký seminář.

„Svatý Václav“
Praha, Česká republika
pátek 7. – neděle 9. září 2018


S
milostí Boží, na přímluvy sv. mučedníka Václava, knížete českého a s požehnáním našeho metropolity Kypriána oropského a filijského a správce moravské eparchie naší církve biskupa Klimenta gardikijského, se uskutečnil v pohostinné Praze, hlavním městě České republiky, velmi významný ikonopisecký seminář. Za pomoci skupiny z ikonopisecké dílny „E.E.E.“ z Řecka ho úspěšně zorganizoval spolek „Orthodoxia Christiana“.

Úterý 4. září 2018

  • Příjezd do Prahy

Pětičlenná skupina z naší ikonopisecké dílny „E.E.E.“ odlétá do Prahy, kam byla pozvána spolkem „Christiana Orthodoxia“, aby vedla již IV. ročník Semináře pravoslavného ikonopisectví. Členové řeckého týmu jsou: jerodiakon Gabriel jako vedoucí semináře, dále pak presbytera Klára Jánová, Emmanuil Parasyris, Fotios Athanasopoulos a Maria Athanasopoulou. Účastnit se měla také paní Georgia Koukouda, ovšem pro vážné onemocnění s námi nemohla nakonec odcestovat. Nahradila jí Tamara Cvaková, která se k naší skupině připojila v pátek odpoledne v Praze.

Středa 5. září 2018

Na procházce po Praze jsme obdivovali její malebnost a krásu, která je ohromující při pohledu na starobylou část města. Obdivuhodné jsou zdobené historické budovy, četné mosty na řece Vltavě a věže, které se hrdě tyčí nad městem.

Čtvrtek 6. září 2018

  • Pouť k místu umučení sv. Václava
  • Příprava prostor pro seminář

Ve čtvrtek jsme připravovali prostory pro pořádání semináře ve studiu PRÁM a vykonali jsme pouť k místu umučení sv. Václava ve Staré Boleslavy. Poklonili jsme se hrobu sv. Václava, kde byl uložen předtím, než byl přenesen na Pražský hrad. Uctili jsme také Palládium země české, které měl sv. Václav při umučení na své hrudi (tento medailon s podobou Bohorodičky s Pánem Ježíšem Kristem v náručí daroval při křtu sv. Metoděj, Osvětitel Slovanů, babičce sv. Václava, sv. Ludmile). Na přímluvy sv. Václava jsme byli posilněni a duchovně občerstveni pro nadcházející dny semináře.

Pátek 7. září 2018

  • První den semináře

Po modlitbě a prosbě za zdárné zvládnutí průběhu semináře jsme přivítali první příchozí účastníky. Jménem naší ikonopisecké dílny pozdravil všechny přítomné jer. Gabriel a Fotios Athanasopoulos. První den jsme věnovali ukázce kresby tématu, obkreslení připraveného nákresu na pauzovací papír a přenesení na plátno. Před započetím samotné malby jsme si vyslechli krátkou přednášku „Jazyk pravoslavné ikony: představení principů a pravidel“ presbytery Kláry Jánové, po které následovala diskuse. Odpoledne jsme se pak zabývali na teoretické rovině studiem světla a barvy a jeho významu pro vznik pravoslavné ikony, po které následovala praktická část: „zlacení“ pozadí ikony akrylovou zlatou barvou, tzv. perlou, a nanesení podkladových barev. První den jsme zakončili malbou spodního oděvu a pláště sv. Václava.

Sobota 8. září 2018

  • Druhý den semináře

Předtím, něž jsme zahájili sobotní program jsme den opět započali společnou modlitbou a prosbou za pomoc při vedení semináře. V dopoledním bloku jsme dokončili malbu a zdobení pláště a lemu a pokračovali jsme malbou tváře a vlasů. Každý podle svých možností a schopností pokračoval v práci svým tempem, ale všichni pracovali s maximálním nasazením a pečlivostí. Odpoledne jsme pokračovali malbou tváře, vlasů, koruny a kříže.

Celková atmosféra semináře byla velmi přátelská. K tomu přispěly rozhovory u společného stolu a pohostinnost našich přátel, kteří neváhali a podnikli dlouhou cestu z Moravy a postarali se o pohoštění nejenom nás organizátorů semináře ale i jeho účastníků. Za to jim patří mnoho díků!!!

Nedělě 9. září 2018

  • Svatá liturgie
  • Zakončení semináře

Ráno jsme se účastnili sv. liturgie v pražském chrámu sv. Andělů a sv. Filareta Nového Vyznavače, které pro nás znamenalo velkou posilu a povzbuzení. Poté jsme zahájili poslední odpolední blok semináře, kde jsme postupně dokončili malbu tváře, kříže, svatozáře, nápisu a rámečku. Na konci semináře jsme se společně vyfotografovali, předali jsme každému účastníku osvědčení a jako upomínku na seminář ikonu sv. Lukáše, ochránce ikonopisců, spolu s další částí příručky pro ikonopisce přeložené z řečtiny. Ikonu sv. Václava, která vznikla v průběhu semináře, jsme s radostí darovali místní církvi, kterou svojí přítomností reprezentovali dva naši kněží: o. Jeremiáš Cvak a o. Chariton Mrázek, který svou krátkou promluvou seminář ukončil. Pak následovalo loučení, pozdravy a konečný úklid prostorů.

  

Pondělí 10. září 2018

  • Návrat zpět do Athén

S pomocí Boží a na přímluvy sv. Václava jsme k večeru docestovali zpět do Řecka. Díky patří Trojjedinému Bohu a všem svatým, zvláště pak sv. Václavu, všem bratřím a sestrám, kteří nás podpořili svými modlitbami, všem organizátorům, pomocníkům i samotným účastníkům semináře. Nechť nás provází milost Boží na přímluvy svatého mučedníka Václava, knížete českého. Buď Bohu sláva až na věky! Amen.