Velký půst: Putování spolu se svatými 10

Úterý; Cesta: sebekritika