Kanonizace svatého Chrysostoma Nového Vyznavače

V sobotu 15./28. 5. 2016 se ve starobylém ženském monastýru Zesnutí přesvaté Bohorodičky v Thrakomakedones na úpatí pohoří Parnitha, v atmosféře duchovní radosti a vznešenosti, uskutečnila svatá liturgie zakončená obřadem kanonizace sv. Chrysostoma Nového Vyznavače. Bez přehánění můžeme říct, že v tento den právě tady bilo srdce Pravoslaví. Dokonce ani přítomní účastníci nemohli plně docenit význam této historické události. Ostatky vyznavače a sloupu Pravoslaví sv. Chrysostoma byly vystaveny před hlavním monastýrským chrámem, aby je mohli uctít poutníci, kteří přijeli v hojném počtu ze všech koutů Řecka a ze zahraničí.

V sobotu 15./28. 5. 2016 se ve starobylém ženském monastýru Zesnutí přesvaté Bohorodičky v Thrakomakedones na úpatí pohoří Parnitha, v atmosféře duchovní radosti a vznešenosti, uskutečnila svatá liturgie zakončená obřadem kanonizace sv. Chrysostoma Nového Vyznavače. Jedná se o starobylý monastýr, kde byl nový světec pochován a kde se nacházejí jeho svaté ostatky.

Svatořečení vladyky Chrysostoma

Bez přehánění můžeme říct, že v tento den právě tady bilo srdce Pravoslaví. Dokonce i přítomní účastníci cítili, že nemohou plně docenit význam této historické události.

Svatořečení vladyky Chrysostoma

Ostatky vyznavače a sloupu Pravoslaví sv. Chrysostoma byly vystaveny před hlavním monastýrským chrámem, aby je mohli uctít poutníci, kteří přijeli v hojném počtu ze všech koutů Řecka a ze zahraničí. Chrám mohl pojmout pouze duchovní, mnichy a mnišky, a tak věřící museli zůstat vně chrámu, kde však mohli sledovat dění uvnitř chrámu na velkoplošných obrazovkách.

Arcibiskup Kallinikos

Jitřní bohoslužbě předsedal arcibiskup athénský a celého Řecka Kallinikos. V oltáři bylo přítomno osmnáct biskupů a řada diákonů. Chrámovou loď zaplnily desítky kněží, mnichů a mnišek.

Arcibiskup Kallinikos

Svaté liturgii předsedal arcibiskup Kallinikos společně s metropolitou Agathangelem, prvním hierarchou Ruské pravoslavné zahraniční církve. Spolu s nimi sloužilo dalších šestnáct biskupů z Řecka, Rumunska, USA, Kanady, Itálie a Moldávie.

Svatořečení vladyky Chrysostoma

Slavnostní homilii pronesl metropolita oropský a filijský Kyprián.

Metropolita Kyprián

Biskup Kliment gardikijský poté promluvil k věřícím o Mezi-pravoslavné konferenci, která se uskutečnila o tři dny dříve, a o jejích výsledcích.

Biskup Kliment

Před ukončením svaté lirurgie biskupové vyšli z oltáře a shromáždili se uprostřed chrámu, kde již byly připraveny svaté ostatky a první ikona nového světce. Sněmovní akt kanonizace přečetl sekretář Synodu vladyka Kliment gardikijský.

Svatořečení vladyky Chrysostoma

Následně za zpěvu Velké doxologie biskupové na světcových ostatcích a ikoně podepsali Sněmovní akt kanonizace. Chór slavnostně zazpíval tropar a kondak sv. Chrysostoma a požehnala se koliva. Arcibiskup Kallinikos pak předal metropolitovi Agathangelovi a biskupům Rumunské starostylní církve části ostatků s přiloženým sněmovním potvrzením pravosti.

Svatořečení vladyky Chrysostoma

Metropolita attický a viotický Chrysostomos jakožto místní biskup a hlavní zodpovědný za organizaci celé slavnosti přečetl děkovnou řeč, ve které vyjádřil hluboké poděkování všem, kteří se podíleli na přípravách a zdařilém průběhu této významné a organizačně náročné církevní události.

Závěrečná řeč

Následně se uskutečnil slavnostní průvod se světcovou ikonou a ostatky kolem monastýrského chrámu, v průběhu kterého věřící na výraz zbožného dojetí a úcty zahrnovali průvod květinami.

Svatořečení vladyky Chrysostoma

Celý průvod se pak vrátil do chrámu. Všichni věřící obdrželi na upomínku této, pro každého jistě životní události, plastovou ikonu sv. Chrysostoma a malé pohoštění.

Svatořečení vladyky Chrysostoma

Pro biskupy a duchovní byl připraven slavnostní oběd, po kterém arcibiskup každému ze zúčastněných věnoval světcovu ikonu a knihu obsahující jak slavnostní službu ke světcově svátku, tak krátký přehled jeho biografie. Kromě toho biskupové ze všech eparchií naší církve obdrželi část ostatků sv. Chrysostoma.

Svatořečení vladyky Chrysostoma

Všichni, kteří měli to veliké požehnání a osobně se zúčastnili této podivuhodné a neopakovatelné události, potvrzují bohatou milost Boží, kterou hojně zakoušeli v průběhu oslav sv. Chrysostoma. Skutečně to byl veliký den triumfu Pravoslaví, v průběhu kterého zazářilo světlo našeho duchovního dědictví, které nás v této přelomové historické době volá k tomu, abychom zachovali a předali toto dědictví s vyznavačskou odvahou a rozhodností, s láskou a soudností.

Svatořečení vladyky Chrysostoma

Modlitby svatého hierarchy Chrysostoma nechť ohraňují a vedou všechny pravé pravoslavné křesťany v Řecku i ostatních zemích, v této těžké době apostaze, kterou zažíváme, a jednota všech pravoslavných věřících po celém světě nechť se posilňuje a rozšiřuje ke slávě Boha a Jeho Církve.

Svatořečení vladyky Chrysostoma