Kanonizace sv. Jana Nového Milostivého

Tento světec původem z maloasijské Smyrny žil a působil v Amfiali až do svého zesnutí dne 27. 1./9. 2. 1966.  V historii církve zůstane zapsán jako charizmatický zpovědník a duchovník, vyznavač čistoty pravoslavné víry, novodobý divotvorce, nositel daru uzdravování a duchovního utěšování a zejména jako milostivý otec nuzných dětí, chudých a bezmocných.

Biskupové Posvátného synodu naší církve na svém zasedání ze dne 5./18. 9. 2017 přijali rozhodnutí o uskutečnění slavnostní kanonizace sv. Jana Nového Milostivého z Amfiali (oblast Pirea).

Tento světec původem z maloasijské Smyrny žil a působil v Amfiali až do svého zesnutí dne 27. 1./9. 2. 1966.  V historii církve zůstane zapsán jako charizmatický zpovědník a duchovník, vyznavač čistoty pravoslavné víry, novodobý divotvorce, nositel daru uzdravování a duchovního utěšování a zejména jako milostivý otec nuzných dětí, chudých a bezmocných.

Oficiální akt kanonizace a zároveň první oslava svátku nového světce se uskutečnila v sobotu 15./23. dubna 2018 v ženském monastýru Sv. Dimitria, který sám sv. Jan v Pireu založil. Dnes v čele monastýru stojí ctihodná igumena Thekla, duchovní dcera sv. Jana.

Slavnostní velké večerní bohoslužbě předsedal místní metropolita pirejský a salaminský Gerontios, doprovázený metropolitou attickým a viotickým Chrysostomem, metropolitou torontským Mojžíšem, metropolitou americkým Dimitriem a metropolitou oropským a filijským Kypriánem.

Na druhý den ráno první hierarcha naší církve, arcibiskup athénský Kallinikos předsedal jitřní bohoslužbě a slavnostní archijerejské svaté liturgii. Mimo něj a výše zmíněných metropolitů  se slavnostní mnohočetné archijerejské liturgie zúčastnili následující biskupové: první hierarcha Ruské zahraniční církve, metropolita Agathangelos doprovázený vladykou haifským Romanem, metropolita soluňský Grigorios, metropolita dimitriádský Fotios, biskup methonský Ambrož a biskup gardikijský Kliment. Ze sesterské Rumunské starostylní církve přijeli vladykové Sofronij, Antonios, Glykerios a Eulogios.

Liturgie se přes omezený prostor monastýrského chrámu zúčastnilo množství diákonů, kněží, monachů, monašek a veliký zástup věřících, z nichž velká část se zúčastnila přijímání svatých tajin.

V průběhu bohoslužeb měli všichni možnost uctít a poklonit se světcovým ostatkům. Zcela ojedinělým duchovním zážitkem podle svědectví mnoha věřících bylo uctění světcovy lebky s jejím zářivým zabarvením a vycházející vůní.

Slavnostní homilii pronesl metropolita attický Chrysostomos. V hlavních bodech předestřel požehnaný život nového světce, jeho charizmata a podivuhodné zázraky, které Bůh skrze svého svatého vykonal, jak za doby jeho života, tak i po jeho svatém zesnutí. Celá promluva metropolity Chrysostoma byla prodchnuta obzvláštní živostí a zúčastněností. Vladyka od svých dětských let vyrůstal v blízkosti sv. Jana, neboť jeho rodiče měli veliké požehnání být duchovními dětmi sv. Jana.

Před koncem slavnostní liturgie sbor zapěl velkou doxologii a sekretář Posvátného synodu biskup Kliment gardikijský přečetl synodní Akt proklamace svatosti sv. Jana Nového Milostivého. Listina byla poté položena na sv. Evangelium umístěné před schránou se světcovou lebkou a všichni přítomní biskupové ji podepsali.

Sbor poté zazpíval světcův tropar a arcibiskup Kallinikos požehnal všechny přítomné schránou se světcovou lebkou. Následně byla poprvé požehnána koliva ke světcově památce. Místní metropolita Gerontios poté poděkoval všem duchovním a věřícím, kteří se podíleli na organizaci této veliké a radostné události.

Na samotný závěr se uskutečnil slavnostní průvod s ikonou a světcovými ostatky v oblasti kolem monastýru. V jejím průběhu hrála filharmonie pirejského přístavu.

Po návratu průvodu zpět do monastýrského chrámu všichni přítomní biskupové obdrželi částečku ze světcových ostatků spolu s oficiálním synodním potvrzením jejich pravosti.

Svatý Jane Nový Milostivý z Amfiali, divotvorce Boží, pros za nás nehodné tvé duchovní děti a za celý svět u našeho Spasitele Ježíše Krista!

__________________________
Více fotografií v galerii zde.