Přesvatá Bohorodička: Naše Průvodkyně na cestě ke zbožštění

Veliký svátek Zesnutí a Přenesení do nebes Přeblahoslavené Bohorodičky nám dává příležitost hlouběji proniknout do tajemství obnovení lidské přirozenosti v osobě našeho Spasitele Ježíše Krista.

Veliký svátek Zesnutí a Přenesení do nebes Přeblahoslavené Bohorodičky nám dává příležitost hlouběji proniknout do tajemství obnovení lidské přirozenosti v osobě našeho Spasitele Ježíše Krista.

Historická událost vtělení Logu „z Ducha Svatého a Marie Panny“ nám zjevila pravého člověka.

V osobě Bohočlověka Krista vidíme plnost naší vlastní osobnosti.

V Kristu byla „očištěna naše přirozenost do její původní krásy“, Kristus je tím „neměnným obrazem“, původním vzorem, podle kterého byl stvořen člověk.

Pokud chceme dosáhnout obnovení naší osobnosti porušené a rozpadlé hříchem, musíme se skrze milost sjednotit s Bohočlověkem.

Víra, svatý křest, praktikování evangelijních ctností a přijímání svatých Tajin jsou milníky na naší Bohem požehnané cestě ke zbožštění. Na této cestě se Bohočlověk milostí znovu-vtěluje do našich životů. Vlastní zkušeností zažíváme veliké tajemství naší účasti na božském životě Svaté Trojice. Máme společenství se Stvořitelem. Nacházíme svoji plnost. Docházíme svého určení. Stáváme se „účastníky Boží přirozenosti“.

Tento největší ze všech darů zakusila v Kristu a skrze Církev jako první Bohorodička Marie.

Bohočlověk Kristus je jediný a neopakovatelný. Přesvatá Bohorodička je první dokonalý člověk po Bohočlověku. Je prvním svatým údem Církve. Je prvním dokonalým, milostí Boží zbožštěným stvořením. V plném slova smyslu je první po Jediném.

Přeblahoslavená Matka Boží je naší vůdkyní na cestě „noetického znovustvoření“. Ona je ta, která předchází lidstvo a všichni ostatní za ní následují. Ona je naší Průvodkyní na cestě po tolik touženém uzdravení naší hluboce nemocné osobnosti. Ona je ta, která stojí na druhém místě po Svaté Trojici a která nám svojí mateřskou milostí pomáhá nalézt ztracený Ráj: naše společenství s Otcem, Synem a Duchem Svatým. Ona je ta, skrze kterou „jsme byli oblečeni ve Slávu“, v nestvořenou Slávu a proto je oslavována a považována za „potěšení všech generací“.

Ponořme se do těchto velikých tajemství pravoslavné víry, obklopeni mystagogickou atmosférou liturgického života Církve obraťme se k Průvodkyní naší Bohorodičce se slovy známého hymnu:

„Za prostřednici u lidumilného Boha tě pokládám, neusvědčuj mne před anděly z mých skutků, ale prosím tě Panno, rychle mi přispěj na pomoc…“

 

:::::::
Přeloženo z řečtiny: Άγιος Κυπριανός, (Svatý Kyprián, časopis Posvátného synodu v ohrazení), No. 237 (1990), s. 193-194.