Pastýřská návštěva biskupa Klimenta gardikijského v Česku a na Slovensku [aktualizováno]

V duchovním poučení proneseném na konci liturgie vladyka s odkazem na život sv. Rostislava promluvil o tragédii pronásledování spravedlivců Božích, která má svůj historický počátek ve vztahu prvních bratří Kaina a Ábela. Vladyka zdůraznil skutečnost, že oddělení člověka od Boha nutně a nevyhnutelně sebou přináší také oddělení člověka od svých bližních, včetně nejbližších příbuzných.

Správce moravské eparchie Řecké pravoslavné starostylní církve vladyka Kliment gardikijský opět po roce navštívil misijní společenství v Česku a na Slovensku. Letos ho doprovázeli o. Jiří Ján jako překladatel, dále pak hypodiákon Christos Katsoudas a žalmista Eleftherios Karametzis.

V sobotu 17/30. 6. 2018 se vladyka zúčastnil sv. liturgie v našem pražském chrámu Sv. andělů a sv. Filareta Nového Vyznavače, kterou sloužil tamní duchovní správce o. Chariton Mrázek. V průběhu krátké homilie vladyka promluvil o Boží lásce, která nám skrze dílo Božího plánu spásy vykonané Bohočlověkem Kristem otevřela bránu Ráje a všechny nás zve k duchovnímu výstupu skrze pokání. Poté po krátkém občerstvení proběhla duchovní beseda s věřícími.

V neděli 18.6/1.7. vladyka předsedal slavnostní archijerejské liturgii v chrámu Sv. Jana Maximoviče v Jezdovicích u Jihlavy. Spolu s ním sloužili také duchovní správce jezdovické farnosti o. Jeremiáš Cvak, o. Jiří Ján a o. Chariton Mrázek. V homilii na konci liturgie vladyka promluvil o poučeních sv. Jana Maximoviče na téma nutnosti zachovávání neporušeného obsahu pravoslavné víry, o významu pravidelné účasti na sv. eucharistii, o pěstování modlitebního rozpoložení v každodenním životě, o vyhýbání se duchovní lenosti, o obtížích spojených se zápasem se sebou samým a se svými slabostmi a nakonec o osvobození se od vášní a přiblížení se a připodobnění se k Bohu.

Nedělní odpoledne bylo vyhrazeno setkání vladyky nejdříve s duchovními a pak s věřícími. Na programu byla diskuse o různých liturgických, pastýřských a duchovních tématech.

Aktualizováno: Doplňujeme audiozáznam z části diskuze na faře, pořízený jedním z farníků. Omluvte prosím sníženou kvalitu záznamu.


V pondělí, v den svátku sv. Jana, se sloužila sv. liturgie s řeckým církevním zpěvem.

Odpoledne se pak vladyka zúčastnil večerní bohoslužby v našem novém chrámu Sv. Jana Theologa v Boskovicích. Zde se v průběhu krátké promluvy zastavil u nauky sv. Jana Theologa o lásce a pravdě podle výkladu sv. Řehoře Palamy.

Následujícího dne, v úterý ráno, se vladyka spolu se svým doprovodem vydal autem na cestu směrem východní Slovensko do Michalan. Cestou se zastavil v Košicích, kde navštívil naši nemocnou sestru. V Michalanech přivítali v chrámu Sv. Rostislava vladyku Klimenta věřící jak z místní církevní obce, tak i naší věřící z Polska, kteří si nechtěli nechat ujít tuto vzácnou možnost setkání se svým duchovním otcem.

V středu ráno 21. 6./4. 7. biskup Kliment sloužil slavnostní archijerejskou liturgii při účasti duchovního správce farnosti Sv. Rostislava o. Vladimíra Mohority a o. Jiřího Jána. V duchovním poučení proneseném na konci liturgie vladyka s odkazem na život sv. Rostislava promluvil o tragédii pronásledování spravedlivců Božích, která má svůj historický počátek ve vztahu prvních bratří Kaina a Ábela. Vladyka zdůraznil skutečnost, že oddělení člověka od Boha nutně a nevyhnutelně sebou přináší také oddělení člověka od svých bližních, včetně nejbližších příbuzných. Pouze duchovní bratrství může položit pevný základ také pokrevnímu bratrství. Na závěr své promluvy vladyka vyzval přítomné věřící k odvaze a pevnosti v jejich duchovním zápase a k pevnému odhodlání vždy a za všech okolností hledat a vykonávat Boží vůli.

Středeční odpoledne a večer byl jako již tradičně vyhrazeno duchovním besedám na různá důležitá témata. Jedním takovým tématem byla otázka transformujícího působení sv. eucharistie v nitru člověka, ke kterému dochází, když člověk touží po tom, po čem touží také Kristus, a když se člověk odvrací od toho, od čeho se také Kristus odvrací. Dalším důležitým tématem, kterému byl věnován prostor, byla otázka významu pravoslavného vyznávání a obětí, které člověk musí být připraven přinášet, pokud se rozhodne ohradit se od eklesiologické hereze ekumenismu. Na závěr si vladyka vyšetřil čas na osobní setkání s našimi katechumeny, aby jim pomohl k lepší a zodpovědnější přípravě na přijetí sv. křtu.

Ve čtvrtek ráno se pak vladyka se svým doprovodem vydal na letiště Budapešť, odkud ho čekal zpětný let do Athén. Díky Bohu za vše!

____________________________

Fotografie z archijerejské sv. liturgie v Jezdovicích:

Další fotografie naleznete zde.