Zesnutí metropolity oropského a filijského Kypriána, pohřební obřady