Zesnutí metropolity oropského a filijského Kypriána, pohřební obřady - Orthodoxia Christiana

Zesnutí metropolity oropského a filijského Kypriána, pohřební obřady