Volba a intronizace metropolity lariského a platamonského Klimenta

Ve čtvrtek 21. 1./3. 2. 2022 se uskutečnilo mimořádné zasedání Posvátného synodu, které mělo na svém programu volbu nástupce nedávno zesnulého metropolity lariského a platamonského Athanásia. Zasedání se uskutečnilo v chrámu Zvěstování Bohorodičky v Pireu.

Samotnému zasedání předcházela archijerejská liturgie sloužená služebně nejmladším biskupem ze všech přítomných, vladykou Klimentem. Na závěr liturgie bylo odslouženo trisagio za zesnulé metropolity Athanásia a Maxima.

Po krátké přestávce zahájil arcibiskup Kallinikos volbu nového metropolity v souladu s volebním řádem našeho Posvátného synodu. Většina z přítomných biskupů zastupovala také nepřítomné členy synodu (ze zahraničí) a na základě jejich zplnomocnění provedli volbu v jejich zastoupení.

Každý biskup obdržel od arcibiskupa seznam kandidátů, na kterém byla jména pomocných biskupů a jeromonachů. Po sečtení hlasů se ukázalo, že vladyka Kliment gardikijský obdržel 11 hlasů, o. Kallinkos 2 hlasy a o. Apostolos 1 hlas. Tímto byl vladyka Kliment kanonicky zvolen novým metropolitou lariským a platamonským.

V úterý odpoledne 26. 1./8. 2. 2022 se v atmosféře duchovní radosti v katedrálním chrámu Zvěstování Bohorodičky ve městě Larisa uskutečnila intronizace nově zvoleného metropolity lariského a platamonského. Společně s naším arcibiskupem Kallinikem se této významné a radostné události zúčastnilo šest metropolitů a jeden biskup. Kromě místních duchovních přijel velký počet kněží, diákonů, mnichů a monašek také z ostatních metropolií a eparchií naší církve, aby společně s početným zástupem věřících přivítali nového metropolitu a pomodlili se za něj.

V 17:00 přítomní biskupové přivítali metropolitu Klimenta před vchodem do chrámu. Za radostného vyzvánění zvonů si metropolita Kliment oblékl mantii a obdržel kříž a berlu. Poté ho biskupové uvedli do chrámu, kde si v oltáři oblékl epitrachil a omofor a pak byl uveden na biskupský trůn. Arcibiskup, metropolitové, kněží a diákoni zaujali patřičná místa po obou stranách vedle něj a naproti němu.

Nejdříve sekretář synodu metropolita dimitriadský Fótios přečetl Encykliku o kanonické volbě nového metropolity. Dále následoval samotný slavnostní obřad intronizace. Po jeho ukončení pronesl krátký proslov arcibiskup athénský Kallinikos, který byl také dočasným správcem lariské metropolie. Za místní duchovenstvo vystoupil s krátkou řečí protopresbyter o. Georgios Kontothanasis. Za věřící místní metropolie promluvil bratr Athansion Mpikas.

Poté přišla řada na metropolitu Klimenta, aby pronesl svůj intronizační proslov. Na jeho konci všichni přítomní v chrámu a venku před chrámem sborově a mohutně zapěli Axios novému pastýři lariské metropolie.

Všichni duchovní a věřící, kteří přijeli, aby se zúčastnili této veliké slavnosti, jeden po druhém poblahopřáli metropolitovi Klimentovi a přijali od něj jeho požehnání a poděkování. Slavnost uzavřelo společné stolování.


Fotografie z volby

Více fotografií a řeckou reportáž najdete zde


Fotografie z intronizace

Více fotografií a řeckou reportáž najdete zde