Velký půst: Putování spolu se svatými 7

Čistá sobota: Láska – zarmucující slovo