Velký půst: Putování spolu se svatými 6

Čistý pátek: Pokrok spočívá v pokoře