Velký půst: Putování spolu se svatými 50

Svatá Pascha: …pouze skrze bližního…