Velký půst: Putování spolu se svatými 5

Čistý čtvrtek; Základy: Bližní – bratr