Velký půst: Putování spolu se svatými 48

Velký pátek: …dříve nežli přinese pokání…