Velký půst: Putování spolu se svatými 47

Velký čtvrtek: …jako vycházející kouř…