Velký půst: Putování spolu se svatými 46

Velká středa: …to je největší…