Velký půst: Putování spolu se svatými 45

Velké úterý: …pokud jsem se nejdřív pevně nerozhodl…